Základní aktivity, které bychom měli realizovat, abychom přežili

26. 05. 2019 20:27:23
Obdobný text byl začátkem ledna 2019 zaslán všem předsedům poslaneckých klubů a byl otištěn v evropském časopise SOLARZEITALTER 1/2019

Proslulý výrok, který Winston Churchill použil v roce 1940 v souvislosti s počátkem bojů Velké Británie s hitlerovským Německem „Nemohu vám nabídnout nic jiného, než krev, pot a slzy“ se patrně stane opět aktuálním. O to hůře, že současným nepřítelem v boji se změnou klimatu jsme my sami. A to je špatná zpráva. Musíme bojovat se svými zlozvyky, když nám podrývají zdraví a ve svých důsledcích nás mohou všechny stát život. Ocitáme se kůži alkoholika, který ví, že jej alkohol devastuje, ale není schopen se své náruživosti vzdát, s tím rozdílem, že v případě klimatické změny se nejedná jenom o jeho život, ale o bytí či nebytí celé lidské společnosti a soudobé biosféry.
Pro většinu z nás je nepředstavitelné, že bychom měli v brzké době všichni zahynout v globální katastrofě, kterou jsme sami způsobili. Lidská mysl to nedokáže připustit. Rovněž je pro velkou část veřejnosti příliš těžké přijmout skutečnost, že hlavní příčinou je náš nebrzděný chtíč a touha po stále větším majetku. To činí nastalou situaci velmi těžko přístupnou diskuzi.
Někteří bohatí a vlivní lidé vnímají nebezpečí a hledají útočiště na vzdálených výspách světa – Mark Zuckerberg na Havaji, zakladatel systému PayPal Peter Thiel a známý režisér James Cameron Novém Zélandu. Kupují rozlehlé nemovitosti a pozemky na odlehlých místech, kde se dá, jak možná předpokládají, vyhnout blížící se katastrofě.

Následně jsou heslovitě uvedeny aktivity, které považujeme za klíčové pro odvrácení klimatické katastrofy.

Politický rámec
Politici mívají často tendenci špatné a negativní zprávy zastírat, možná proto, aby se na jejich vládu vzpomínalo v dobrém a měli tak šanci na znovuzvolení. Ve věci klimatické změny je ale třeba s touto praxí přestat. Zásadní existenční ohrožení nelze řešit v atmosféře nedůvěry, lží a manipulací. V tuto chvíli se musíme spolehnout na pokud možno co nejširší spolupráci a na všeobecné akceptování vědeckých poznatků o globální klimatické změně. K počátku tohoto roku byl stav klimatického ohrožení vyhlášen v 540 municipalitách na celém světě, kde žije přes 65 milionů obyvatel. Politický rámec by měl zahrnovat následující body:
1. významní političtí a státní činitelé by měli otevřeně přiznat zásadní ohrožení civilizační stability a veškerého života na Zemi rozvíjející se klimatickou katastrofou;
2. v oficiálních zdrojích sdělovat skutečný stav věcí, nepodléhat tendenci neděsit obyvatelstvo;
3. opatření na zvládnutí klimatické katastrofy musí mít jednoznačnou politickou a hospodářskou prioritu, protože je v sázce společné přežití.

Mezinárodní jednání
Česká republika je malá země, ale může se integrovat do skupiny spolupracujících států.
1. prosazovat zdanění emisí skleníkových plynů, ale protože je celosvětové zdanění v tuto chvíli problematické, jak dokazují dosavadní jednání, navrhujeme vytvořit „klub“ spolupracujících zemí, např. určitých zemí EU, ale i mimo ni, jež sdílejí podobné myšlenky, přičemž klub bude stále otevřen dalším členům; je zřejmé, že následky takového zdanění by porušovaly pravidla volného trhu;
2. podporovat implementaci ECOCIDE podle Polly Higginsové do mezinárodního práva;
3. vést mezinárodní jednání o společném postupu a vzájemné spolupráci a případně omezit obchod a diplomatické styky se zeměmi, které na emisní programy nepřistoupí;
4. vypracovat přijatelný model alternativní, např. nerůstové ekonomiky, inspirace např. na konferencích DEGROWTH

Obnovitelné energie
Vzhledem k současné nezbytnosti rychlé dekarbonizace představují obnovitelné zdroje jedinou možnost energetické proměny obnovitelné zdroje. Je zřetelné, že k tomuto úkolu musí být nasazeny řádově větší prostředky než nyní. Nárůst výrobních kapacit a zvyšující se objem jejich výroby v minulosti vedly a dále povedou k inovacím a snižovaní ceny, jak dokladují například cenové relace banky Lazard.
Svět musí podle mnohých vědců, např. Anise H. Bajrektarevice každoročně do roku 2035 investovat do čisté energie 2,4 bilionů dolarů (cca desetinásobek současného ročního objemu financí) a do roku 2035 snížit využívání energie z uhlí na praktickou nulu. Podobně se vyjadřují studie Světové banky nebo dekarbonizačního projektu. Dekarbonizace zahrnuje rovněž odstranění ropy a plynu z primárního energetického mixu, stejně jako zákaz benzínem nebo naftou poháněných aut.
Dekarbonizace není otázkou, již řeší jenom politici a ekologické organizace, stala se rovněž tématem velkých firem například Siemens.
Jaderné elektrárny jsou sice nízkoemisní, ale v současné době čím dále dražší, samy o sobě nebezpečné (na světě je v průměru 18 let jedna velká katastrofa), či se mohou stát cílem teroristických nebo válečných útoků. Jejich provoz může být ohrožen nedostatkem chladící vody, jako se stalo v létě 2018 ve Francii. Jejich kapacita je omezená. Vyřešit pouze celosvětovou výrobu elektrického proudu jaderným procesem by znamenalo během dvanácti let až patnácti let vystavět přes 4000 jaderných reaktorů, tento úkol není realistický. Při zvýšené spotřebě uranu by se další uran musel těžit z nízkokovnatých rud, což by negativně ovlivnilo energetickou návratnost celého cyklu a přispělo k další zátěži životního prostředí.
Výzkum jiných nízkoemisních zdrojů (fúze) vyžaduje desetiletí dalšího drahého výzkumu. Je tedy třeba:
1. investovat nezbytné prostředky do obnovitelných zdrojů, do jejich výroby a instalace, především do větrné a solární energie, zjednodušit jejich legislativu, především pro investice jednotlivých občanů a jejich skupin, odstranit bariery a vytvořit jednoduchá a srozumitelná pravidla pro jejich výstavbu;
2. vypracovat 100% obnovitelný scénář pro oblasti výroby elektřiny, tepla a zajištění mobility pro Českou republiku.

Negativní emise
Aby se navrátily koncentrace oxidu uhličitého na předindustriální úroveň, je třeba zásadně proměnit a dekarbonizovat celé hospodářství, ale současně paralelně snižovat množství uhlíku v atmosféře pomocí ukládání do půdy či alkalických hornin.
1. začlenit výrobu a aplikaci biouhlí do půdy a sekvestraci oxidu uhličitého do bazických hornin jako negativních emisí do bilance emisních povolenek;
2. biouhlí využít pro revitalizaci míst, např. po povrchové těžbě hnědého uhlí a zúrodněni těchto oblastí pro zemědělské a lesnické potřeby;
3. využít oxid uhličitý na výrobu uhlíkatých vláken nebo dalších produktů.

Financování klimatických opatření
Je potřeba si uvědomit, že celá budoucnost pozemské biosféry, včetně další existence lidských bytostí je zásadně ohrožena a z tohoto hlediska je třeba posuzovat všechny aktivity, jejich plánování a financování. V tuto chvíli situace ohrozí základní lidské právo – právo na život, které musí zůstat prioritou.
1. okamžitě ukončit jakoukoli daňovou a rozpočtovou podporu těžby, úpravy a využívání fosilních zdrojů;
2. potřebná opatření (výstavba obnovitelných zdrojů, úsporná opatření a vybrané technologie negativních emisí) by měla být financována z výběru klimatických daní, která by mohla činit příkladně několik procent z příjmu od určité příjmové hranice
3. ukončit nebo dočasně pozastavit financování neperspektivních projektů, placených ze státních rozpočtů (mj. termojaderná fúze, kosmické projekty...) a tyto prostředky směrovat na klimatická opatření.

Další organizační opatření na snížení přímých i nepřímých emisí
1. zásadně omezit, případně zdanit letecký, především turistický provoz;
2. zavést postupně se snižující limity (osobní účty) spotřeby fosilních pohonných hmot pro vozidla, podpořit výrobu a prodej sdílených elektromobilů, podpořit hromadnou dopravu;
3. zdanit maso ekologickou daní s cílem snížit jeho spotřebu;
4. zlepšit podmínky pro recyklaci druhotných surovin;
5. směrovat určitou část reklamních akcí okupujících veřejný prostor na udržitelnost a obecné snížení spotřeby.

Nebudou-li učiněna zásadní opatření ve smyslu navržených či analogických pravidel je třeba připravit obyvatelstvo na zhroucení civilizace; na bezvládí poplatné míře ohrožení spojené se zneužíváním nelegální moci; nedostatek potravin a vody; rabování převyšující všechny dosavadní zkušenosti; občanské války; naprostý chaos a především na něco v tuto chvíli zcela nepředstavitelného - utrpení končící všeobecnou smrtí, je-li ovšem taková "příprava" vůbec myslitelná.

Autor: Milan Smrž | neděle 26.5.2019 20:27 | karma článku: 14.51 | přečteno: 472x

Další články blogera

Milan Smrž

Zajímá středoškoláky z Plzně udržitelnost?

Před měsícem jsem měl přednášku na plzeňském gymnázium Františka Křižíka pro asi 140 studenek a studentů. Vyzval jsem je, aby mě poslali otázky z oblasti energetiky, klimatu a udržitelnosti. Zde jsou otázky i odpovědi.

29.5.2019 v 17:46 | Karma článku: 14.02 | Přečteno: 812 | Diskuse

Milan Smrž

Zázrak s cigaretou

Jakákoliv závislost není dobrá. Připravuje člověka o svobodné rozhodování. Zbavit se závislosti je urputná cesta, nebo že by to šlo někdy jinak...?

4.5.2019 v 17:55 | Karma článku: 17.82 | Přečteno: 607 | Diskuse

Milan Smrž

Proč není 100% obnovitelné energie aktivistickou chimérou?

V prostředí přetrvávající velké české podpory jaderné energii poukazuji na to, že je drahá, dotovaná netransparentním způsobem, její výstavba se stále prodlužuje a jedinou schůdnou cestou je především větrná a sluneční energetika.

16.2.2019 v 17:39 | Karma článku: 11.97 | Přečteno: 864 | Diskuse

Další články z rubriky Životní prostředí a ekologie

Jiří Houfek

BPS vs. UE ring volný 1. kolo

Na úvod použiju demagogický blábol od jistého pana Papeže z roku 2015 : Výroba bioplynu je ekologická i ekonomická zároveň, a proto pokud hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, rozhodně bychom neměli na bioplyn zapomínat.

15.6.2019 v 22:12 | Karma článku: 11.16 | Přečteno: 82 | Diskuse

Evžen Korec

Uhnízdily se u vás na chalupě vlaštovky?

„Už stavějí!“ Od brzkého jara sledujeme spolu s manželkou malý zázrak ptačích stavitelů, kteří si v hospodářských budovách naší farmy stavějí hnízda. A tak trochu přitom soupeříme, kdo z nás zaznamená přílet vlaštovek jako první,

14.6.2019 v 7:11 | Karma článku: 19.48 | Přečteno: 352 | Diskuse

Richard Peterka

Co je větší problém?

Je až s podivem, jak často se dnes vedou společenské války proti něčemu málo škodlivému, a přitom se nechávají být věci, které fakt páchají paseku. Netušíte, čím to je? Třeba zelené koloběžky...

13.6.2019 v 8:09 | Karma článku: 22.16 | Přečteno: 580 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Záchrana klenotu

Jako milovník korálového moře jsem s velkým zájmem zaznamenal zprávu z tohoto (1. červnového) týdne, která hovoří o spolupráci zemí kolem Rudého moře, jejímž smyslem je záchrana tamních korálů.

8.6.2019 v 8:00 | Karma článku: 9.76 | Přečteno: 181 | Diskuse

Alexandra Dítětová

Záchrana slonů nevynáší, proto půjdou do konzerv

Botswana zrušila zákaz lovu slonů, který platil od roku 2014. Důvodem prý byl narůstající počet střetů lidí s těmito zvířaty. Jde o opravdovou ekologickou šílenost, ale ekoaktivistům je to fuk.

5.6.2019 v 11:48 | Karma článku: 20.67 | Přečteno: 387 | Diskuse
Počet článků 31 Celková karma 15.45 Průměrná čtenost 877

Působil jsem na katedře energetiky VŠCHT. Jsem autor a spoluautor desítek odborných publikací a patentů a od roku 2003 viceprezident evropské asociace EUROSOLAR, usilující o úplnou náhradu fosilních a jaderných zdrojů obnovitelnými. Účastník rozvojových projektů v Zambii 2005-2010. Baví mě ekologická výchova a práce s mládeží.

Kdybyste se chtěli dozvědět víc o obnovitelné energetice,  o její perspektivě i o zásadních limitách současné civilizace, rád k vám přijedu na přednášku s diskuzí. Napište na: milan.smrz(et)eurosolar.cz

Najdete na iDNES.cz